Persatuan Doktor Falsafah Malaysia

Ahli Bersekutu Luar Negara

i. Kewarganegaraan : Terbuka
ii. Umur Minima : 23 tahun
iii. Kawasan/Negeri Tempat Tinggal Ahli : Terbuka
iv. Keturunan/Bangsa : Terbuka
v. Jantina : Terbuka
vi. Agama : Terbuka
vii. Contoh Kod Nombor Keahlian MDA : A 0000
viii. Kriteria Keahlian Yang Lain :
(a) Individu yang memegang ijazah doctor falsafah atau yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia (Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia) dari mana-mana institusi kebangsaan dan/atau Antarabangsa.
(b) Mempunyai keahlian dimana mana persatuan/pertubuhan doktor falsafah Antarabangsa