Persatuan Doktor Falsafah Malaysia

C. Ahli Calon Doktor Falsafah

i. Kewarganegaraan : Malaysia
ii. Umur Minima : 23 tahun
iii. Kawasan/Negeri Tempat Tinggal Ahli : Terbuka
iv. Keturunan/Bangsa : Terbuka
v. Jantina : Terbuka
vi. Agama : Terbuka
vii. Contoh Kod Nombor Keahlian MDA : PG 0000 2
viii. Kriteria Keahlian Yang Lain: Individu yang telah berdaftar untuk ijazah doctor falsafah atau yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia (Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia) dari mana-mana institusi kebangsaan dan/atau Antarabangsa.