Persatuan Doktor Falsafah Malaysia

Ahli Penuh

Kewarganegaraan : Malaysia
Umur Minima : 23 tahun
Kawasan/Negeri Tempat Tinggal Ahli : Terbuka
Keturunan/Bangsa : Terbuka
Jantina : Terbuka
Agama : Terbuka
Contoh Kod Nombor Keahlian MDA : 0000
Kriteria Keahlian Yang Lain: Individu yang memegang ijazah doctor falsafah atau yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia (Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia) dari mana-mana institusi kebangsaan dan/atau Antarabangsa.